Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa – definicja słownikowa: prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący sie kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów, kostka
bez fazowa posiada górna powierzchnie bez skosów na krawędziach.

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowa mogą mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm,
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad
powierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej ni* 50 MPa,
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej ni* 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady
podano w załączniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
a) długość: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej ni* 100 mm,
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami sa: 60 mm, 80
mm i 100 mm.
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Mrozoodporność kostek z betonu

Przebieg próby, w laboratorium przeprowadza się 30 cykle zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklów zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą

Próbki spełnić jednocześnie następujące warunki:
− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: