Materiały do produkcji kostek brukowych – Normy i wymagania

Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

Kostka brukowa jest materiałem narażonym ciągle na zmienne warunki atmosferyczne oraz zmienne obciążenie. Producenci zobowiązani są do przestrzegania normy w zakresie produkcji materiałów z przeznaczeniem na ciągi komunikacyjne. Szczególne parametry reguluje norma PN-EN 1338.

Zgodnie z przytoczoną normą Kostkę brukową przeznaczoną na nawierzchnie oraz drogi należy wykonywać z zastosowaniem cementu portlandzkiego, bez stosowania dodatków, klasy nie niższej niż 32,5  jakość cementu reguluje norma PN-B-19701. W przypadku kiedy składnikiem jest kruszywo powinno one odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy określonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Do produkcji kostek brukowych dopuszcza się stosowanie dodatków w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.
Ważną zaletą plastyfikatorów jest zwiększona wytrzymałość, mniejsza nasiąkliwość i większa odporność na niskie temperatury. Poprawie się znacznie odporność na działanie soli.
Stosowane barwniki nieorganiczne powinny zapewnić kostce trwały kolor i barwę. Warto dodać, że prace wokół budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej powinny spełniać ponadto przepisy zwane z Prawem Budowlanym ( Warto zwrócić uwagę na najnowsze zmiany od 2018 roku TU) oraz Warunkom Technicznym dla budynków.

kostka brukowa i buty

Materiały do na podsypkę pod kostkę brukową

Układanie kostki brukowej to newralgiczny proces, od którego zależy trwałość wykonanej nawierzchni. Nie rzadko można spotkać zapadniętą, wymytą kostkę brukową wymagającą prac naprawczych już po kilku latach od ułożenia. Stosując piasek na podsypkę zgodny z wymaganiami PN-B-06712, możemy uniknąć kłopotów w przyszłości, podobnie regulowana jest jakość zaprawy cementowo-piaskowej, w tym przypadku pomocna będzie norma PN-B-06711. Podsypkę powinna być rozłożona równomiernie. Grubość podsypki piaskowo-cementowej po zagęszczeniu powinna mieścić się w granicach 3 – 4 cm.

Zagęszczanie podłoża pod kostkę

Układanie kostki brukowej betonowej Zagęszczenie należy wykonywać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien być zaopatrzony w gumową podkładkę w celu zapobieżenia pękaniu oraz rysowaniu kostek brukowych w czasie zagęszczania.

Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej układa się na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej, najczęściej ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich. Szczeliny między kostkami powinny wynosić od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać 1 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu a poziom obniżeniu.
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: